เทป

 • ​เทปเตือนภัย โพลาแบร์ WA-043R, Y

  - เทปเตือนภัย ผลิตจากพลาสติก PE ไม่ขาดง่าย
  - สำหรับพันหรือคาด เพื่อบ่งบอกพื้นที่หรือแบ่งเขตต่างๆ
  - สามารถทำความสะอาด แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

  WA-043R DANGER เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่อันตรายและห้ามเข้า
  WA-043Y CAUTION เหมาะสำหรับพื้นที่เขตก่อสร้างและเขตหวงห้าม

  ขนาด : 76.2 มม. x 305 ม.

  ราคา : 321 บาท/ม้วน
รายละเอียดเพิ่มเติม