กระดาษและสมุดวาดเขียน

 • สมุดวาดเขียน ห่วงข้าง ขนาด A3 CR36131-110G

  - สมุดวาดเขียน สันแบบห่วง ขนาด A3
  - เนื้อกระดาษขาวคุณภาพดี
  - มี Acid Free ไม่ทำให้กระดาษเหลือง เก็บไว้ได้นาน
  - สำหรับงานวาดภาพ, สเก็ตภาพ และ บันทึก

  ขนาด : 29.7 X 42 ซม. (A3)
  กระดาษ : 110 แกรม จำนวน 60 แผ่น

  ราคา : 268 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม