ปากกาลูกลื่น

  • ปากกาลูกลื่น ชนิดกด บับบี้ บอล 0.38 FASTER CX515

    ปากกาลูกลื่น ชนิดกด (FASTER Bubbly ball CX515) เส้นเล็กด้วยหัว 0.38 เขียนลื่นไม่มีสะดุด ตัวด้ามแบบใหม่ ลายน่ารัก สวยสดใส มี 3 สี คือ สีน้ำเงิน และ สีแดง

    ราคา : 180 บาท/โหล
รายละเอียดเพิ่มเติม