ปากกาลูกลื่นเจล

 • ปากกาลูกลื่นเจลสี g'soft COLOR POP COLORPOP

  - ป๊อป ตัวด้ามสีสดใส น้ำหมึกตามสีด้าม 8 สี ม่วง ชมพู เขียว น้ำตาล ส้ม เหลือง แดง น้ำเงิน
  - ป๊อป เขียนลื่นมากกว่าเดิมด้วยนวัตกรรมใหม่ HYBRID SOFT INK สีน้ำหมึกคมชัด
  - ป๊อป เขียนได้นานกว่าเดิมด้วยปริมาณน้ำหมึกที่เพิ่มขึ้น 25%
  - ป๊ิอป หัวปากกาทำจาก Zyrcon Ball มีความแข็งแรง ทนทานกว่าเดิม
  - ป๊อป ลายเส้น 0.38

  ราคา : 13 บาท/ด้าม
รายละเอียดเพิ่มเติม