สมุดแพลนเนอร์

  • สมุดบันทึก มาย วีคลี่ อี-ไฟล์ CNB90

    สมุดบันทึกตารางนัดหมาย เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 80 แกรม จำนวน 30 แผ่น สามารถบันทึกตารางนัดหมายได้ถึง 30 สัปดาห์ กระดาษบันทึกมีรอยปรุสามารถฉีกออกจากเล่มได้ง่าย มี 2 สไตล์ให้เลือกใช้

    ขนาด : 10.5 x 20 ซม.

    ราคา : 61 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม