แฟ้มโชว์เอกสาร

 • รีฟิลเอเบิล เคลียร์โฮลเดอร์ อี-ไฟล์ 740A

  - แฟ้มโฮลเดอร์ 10 ซอง
  - เติมไส้แฟ้มได้ด้วย Refill R20 e-file
  - ไส้แฟ้มสามารถใส่เพิ่มได้สูงสุด 50 ซอง
  - หน้าปกสอดโชว์เอกสารได้
  - มีให้เลือก 4 สี ฟ้า เขียว ชมพู ขาว
  - เก็บเอกสารขนาด A4

  ราคา : 44 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม