เครื่องเย็บกระดาษและลวดเย็บ

 • เครื่องเย็บ แอดวานซ์ ST/354511

  - สามารถใช้ลวดเย็บเบอร์ 24 เย็บกระดาษได้ 20 แผ่น
  - สามารถใช้ลวดเย็บเบอร์ 26 เย็บกระดาษได้ 25 แผ่น
  - ดีไซน์หรูหรา วัสดุเหล็กเคลือบ
  - มีช่องเก็บลวดเย็บได้ 2 แถว
  - ใช้งานง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะ
  - รับประกันการใช้งานนาน 10 ปี

  ราคา : 146 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม