เครื่องเจาะรู

 • เครื่องเจาะรู Essentials PU/406411

  - เจาะกระดาษหนา 80 แกรม ได้ 60 แผ่น
  - เจาะกระดาษหนา 70 แกรม ได้ 65 แผ่น
  - รับประกันการใช้งานนาน 5 ปี
  - ระยะห่างระหว่างรูมาตรฐาน 8 ซม.
  - ขนาดรู 5.5 มม.

  ราคา : 762 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม