ซองใสแบบมีกาวในตัว และอินเด็กซ์ แท็บ อีไฟล์

  • อินเด็กซ์ แท็บ อี-ไฟล์ INDEX-#

    สำหรับติดบนเอกสาร และยังแบ่งเอกสารให้ดูเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจน สามารถติดรายงาน สมุด หรือชิ้นงานต่างๆ วัสดุทำจากพลาสติกคุณภาพดี ไม่ขาดง่าย สามารถเขียนข้อความลงบนแท็บได้

    INDEX02 ขนาด 2.2 x 4 ซม. ราคาชุดละ 49 บาท
    INDEX03 ขนาด 1 x 3 ซม. ราคาชุดละ 54 บาท
    INDEX04 ขนาด 4.4 x 4 ซม. ราคาชุดละ 54 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม