พู่กัน

  • พู่กันสีน้ำ โคอิ ซากุระ (SAKURA Koi Water Brush) XQRN

    พู่กันสีน้ำ โคอิ (Koi Water Brush) รหัส XQRN ดีไซน์พิเศษเพื่อความสะดวก ขนพู่กันเป็นเส้นหนา ปลายแหลม เพียงเติมน้ำที่ตัวด้าม โดยไม่ต้องจุ่มน้ำ สามารถแยกชิ้นส่วนได้ง่าย เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา (เหมาะกับอายุ 14 ปีขึ้นไป)

    ราคา : 224 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม