ปากกาเน้นข้อความ

  • ปากกาเน้นข้อความ ฟลูโอ ไลน์เนอร์ FASTER HT858

    ปากกาเน้นข้อความ ฟลูโอ ไลน์เนอร์ FASTER (HT858) ปากกาเน้นข้อความ ตัวด้ามดีไซน์สีสันสดใส โด่ดเด่นด้วยลายดอกกุหลาบ น้ำหมึกแห้งเร็ว ไม่ซึมกระดาษ ปลอดจากสารพิษที่เป็นอันตราย ถ่ายเอกสาร/แฟกซ์ ได้ไม่ทิ้งรอย ผลิตจากประเทศเกาหลี มี 4 สี

    ราคา : 26 บาท/ด้าม
รายละเอียดเพิ่มเติม