ยางลบ

  • ไส้ปากกายางลบกด SAKURA XHNEA

    ใช้ควบคู่กับ ปากกายางลบกดซากุระ SAKURA สามารถใช้ได้กับปากกายางลบกดทั่วไป

    ราคา : 27 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม