สมุดโน๊ตมีลายเส้น

  • สมุดโน๊ตปกผ้า อี-ไฟล์ CNB71

    ปกผ้าพิมพ์ ดีไซน์เรียบทันสมัย เนื้อกระดาษถนอมสายตา 65 แกรม 94 แผ่น (ไม่รวมปก) ในเล่มประกอบด้วยกระดาษแบบมีลายเส้น 71 แผ่น และไม่มีลายเส้น 23 แผ่น มี 3 สีให้เลือก

    ขนาด : 13 x 18.7 ซม.
    ราคา : 178 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม