สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

1. พนักงานการตลาด 1 ตำแหน่ง
 • เพศชาย / หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการผลักดันยอดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • วางแผนการตลาดรวมทั้งกลยุทธ์ให้แก่บริษัทและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
 • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้


2. Content Creator (Video & Graphic) 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Illustrator, Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • รับและร่วมคิดไอเดียจากทีมการตลาด เพื่อสร้าง Content ทางออนไลน์ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
 • พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น สอดคล้อง
 • กระตุ้นให้เกิดการซื้อใหม่และการซื้อซ้ำในทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

3. พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง
 • เพศชาย / หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • รักงานขาย มีความขยัน มีความซื่อสัตย์
 • ออกพบลูกค้าในพื้นที่ฯ เพื่อติดต่อเสนอขายสินค้า ทั้งลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายได้ที่บริษัท ซากุระโปรดัคส์(ไทยแลนด์) จำกัด
1,1/1-2 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร 02-432-3240-7 แฟกซ์ 02-432-3248-9 E-mail : hr@sakura.in.th