ติดต่อเรา
 • บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่อยู่ : เลขที่ 1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ : 0-2432-3240-7
  โทรสาร : 0-2432-3248-9
  เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 8.30-17.45 น.
  วันเสาร์ ตั้งแต่ : 8.30-12.00 น.
  Shop Online : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 8.45-17.30 น.
  วันเสาร์ ตั้งแต่ : 8.45-11.45 น.
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่

  ฝ่ายขาย

  ฝ่ายจัดซื้อ

  คุณสุธาพัฒน์ ผลาสิริสิทธิ์ คุณพูลพิศ สุวรรณรัตน์
  ต่อ 220 ต่อ 293
  sutapat@sakura.in.th pulpis@sakura.in.th
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย คุณจารุวรรณ สิทธิวงศ์
  ต่อ 222 , 223 ต่อ 294
  sales@sakura.in.th purchase2@sakura.in.th

  ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

  ฝ่ายจัดส่ง

  คุณภูวเดช ปัญญาอาจอง คุณณภพ ลบล้ำเลิศ
  ต่อ 292 ต่อ 410
  phuwadej@sakura.in.th naphob@sakura.in.th

  ฝ่ายบัญชี

  ฝ่ายคลังสินค้า

  คุณนิตยา ดอกขุนทด คุณกนกภัทร ศรีเมธาอรรถากร
  ต่อ 102 ต่อ 401
  skr.acc@sakura.in.th kanokphat@sakura.in.th

  ฝ่ายการตลาด

  ฝ่ายบุคคล

  คุณเทิดขวัญ สุพิทยาภรณ์พงศ์ คุณเรวดี ขันธเขต
  ต่อ 201 ต่อ 100
  terdkwan_s@sakura.in.th rewadee@sakura.in.th
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด คุณขวัญข้าว ยิ้มประเสริฐ
  ต่อ 203 ต่อ 0
  marketing@sakura.in.th hr@sakura.in.th

  Digital Marketing
  (Shopping Online)

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

  คุณนันท์ณิชา เพ็งบุบผา คุณรัตนา แก้วยา
  คุณปีย์วรา อิสริยะพร ต่อ 240
  ต่อ 205 safety@sakura.in.th
  คุณสุประวีณ์ วานิชกร
  คุณพรพนิต แฝงสวัสดิ์
  ต่อ 206
  shopping@sakura.in.th
 • Google Map