ติดต่อเรา
 • บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่อยู่ : เลขที่ 1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ : 0-2432-3240-7
  โทรสาร : 0-2432-3248-9
  เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 8.30-17.45 น.
  วันเสาร์ ตั้งแต่ : 8.30-12.30 น.
  Shop Online : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 8.45-17.00 น.
  วันเสาร์ ตั้งแต่ : 8.45-12.00 น.
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  ฝ่ายขาย

  ฝ่ายจัดซื้อ

  คุณสุธาพัฒน์ ผลาสิริสิทธิ์ คุณพูลพิศ สุวรรณรัตน์
  ต่อ 220 ต่อ 293
  sutapat@sakura.in.th pulpis@sakura.in.th
  คุณณัษฆ์ชุพล ใจก๋องแก้ว คุณจารุวรรณ สิทธิวงศ์
  ต่อ 221 ต่อ 292
  natchuphon@sakura.in.th jaruwan@sakura.in.th

  ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

  ฝ่ายจัดส่ง

  คุณนิชาภา ปัญญาอาจอง คุณชัญญานุช เมิดไธสง
  ต่อ 392 ต่อ 410
  nichapha@sakura.in.th chanyanooch@sakura.in.th

  ฝ่ายบัญชี

  ฝ่ายคลังสินค้า

  คุณทิพย์ภารัตน์ แสงศรี คุณกนกภัทร ศรีเมธาอรรถากร
  ต่อ 103 ต่อ 401
  thiparat.sa@sakura.in.th kanokphat@sakura.in.th

  ฝ่ายการตลาด

  ฝ่ายบุคคล

  คุณเทิดขวัญ สุพิทยาภรณ์พงศ์ คุณเรวดี ขันธเขต
  ต่อ 201 ต่อ 100
  terdkwan_s@sakura.in.th rewadee@sakura.in.th
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด คุณสกุลยา แสงดอกไม้
  ต่อ 203 ต่อ 0
  marketing@sakura.in.th hr@sakura.in.th

  Digital Marketing
  (Shopping Online)

  คุณลลดา นาคทอง
  คุณนันท์ณิชา เพ็งบุบผา
  ต่อ 205
  shopping@sakura.in.th
  คุณธนานนท หลีวิทยานนท
  ต่อ 206
  shopping@sakura.in.th
 • MAP
  Google Map