สอบถามและลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่
Facebook SAKURA Products (Thailand) Line Sakura Products (Thailand) co.,Ltd.